Sparsh Authors

Young minds who contributed to Sparsh Feb 2015:

Grade 1 Maanvi, Tanvika, Dhruthi
Grade 2 Ayush, SaiPranav, Isha, Aarohi, Kush, Shalokya, Aditya, Devanshi and Muskan
Grade 3 Krish, Brinda, Sai Sachin and Ashwin
Grade 4 Spruthi, Harshada,Sahithi, Abhay, Abhinav, Marcela and Abhishek
Grade 5 Aravind, Sricharan, Nishika, Asavri, Ankitha, Saiteja, Isha, Kasvi, Manjunath, Aniruddha and Akanksha
Grade 6 Shreya, Purvi, Auric, Shriya, Pranavesh, Chandini, Trina and Suhas
Grade 7 Lahari, Suhas, Akanksha, Mahathi, Nikhil and Rishi
Grade 8 Vathan, Marcus, Valli, Akshaj and Aditya
Grade 9              Pradyumana